Tellimistingimused
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
EUR
Eesti keel

Seele

Helista meile +372 642 0215

TASUTA TARNE ALATES 30€

  • Ostukorv
  • Teie ostukorv on tühi!

Soovide nimekiri (0)

Tellimistingimused

TELLIMISTINGIMUSED
1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.seele.ee (edaspidi Seele e- pood) omanik Kibi Grupp OÜ vahel
Seele e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Seele e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Kibi Grupp OÜ on õigustatud Seele e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides
käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest
teatatakse interneti lehekülje www.seele.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad  
vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.seele.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne
tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Kibi Grupp OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse
edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
 
2. Hinnad
2.1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse
kinnitamiseks klikkige nupule „Uuenda “. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „Vormista tellimus”. Teid
suunatakse tellija andmete leheküljele.
3.2. Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed. 
3.3. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle
informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva
summa laekumisest Kibi Grupp OÜ arvelduskontole.
 
4. Toodete eest tasumine
4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.
4.2. Toodete eest saate tasuda:
       1) Pangaülekandega
       2) valitud pangalingi kaudu (SEB, Swedpank, LHV)
4.3. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.
4.4. Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100%-se ettemakse puhul.
4.5. Kõik Seele.ee-s pakkumisel olevad kaubad on laos olemas ja valmis koheseks saatmiseks. Kui ka lao- või arvestusvea
tõttu peaks juhtuma, et mõnda kaupa siiski ei ole, tagastatakse puuduolevale kaubale vastav summa koheselt samale
arveldusarvele, kust makse laekus.
4.6. Tellimus tühistatakse, kui ülekanne ei ole sooritatud kolme tööpäeva jooksul peale tellimuse esitamist!
 
5. Toodete kohaletoimetamine
5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse
vormistamisel teatatud andmete järgi.
5.2. Laosolevate kaupade tarne on Eesti piires üldjuhul 1-5 päeva.
5.3. Itella SmartPost, Omniva Smartpost või Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud pakiautomaati või
aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.
5.4. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete
kohaletoimetamisel. Kibi Grupp OÜ ja kullerfirmad ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud
arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
 
6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Kibi e-
poe elektronposti aadressile info@kibi.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto
numbriga või helistades Kibi OÜ kontakttelefonil +372 642 0215.
6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 15 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei
sobi, siis on Teil võimalus 15 päeva jooksul toode tagastada või välja vahetada muu toote vastu , saates Seele e-poe
aadressile info@seele.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga, oma arvelduskonto numbriga ning aadressiga,
kus tagastatavad tooted asuvad, või helistades Kibi Grupp OÜ kontakttelefonil +372 642 0215.
6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul
tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa millest klient kannab toote lattu saatmisega seotud kulutused kuni 10 EUR
ulatuses (p. 6.5). Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates
taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate
tingimuste punktis 6.4., 6.5 ja 6.6 sätestatud juhtudel.
6.4. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Kui toode on ostetud
kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).
6.5. Seele e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 10 EUR ulatuses kliendilt küsida ning selles mahus
       tagastavast summast maha võtta.
6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud
Kibi Grupp OÜ; ning (ii) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Kibi OÜ -l õigus tasaarvestada toote väärtuse
vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Kibi
Grupp OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Kibi Grupp OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.
 
7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
7.1. Kibi Grupp OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt Võlaõigusseadusele, pretensioonide
esitamise aeg on eraisikul 2a. ja juriidilistel isikutel 6 kuud arvates toodete üleandmise hetkest.
7.2. Kibi Grupp OÜ ei vastuta:
       1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.
       2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.
       3) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Kibi Grupp OÜ kulul.
7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega)
Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi
kohta teate saamisest.
7.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.
 
8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1. Kibi Grupp OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Kibi Grupp OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste
rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Kibi Grupp OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või
toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kibi Grupp OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Kibi
Grupp OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
 
9. Muud tingimused
9.1. Kõiki Seele e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui
konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide
turvalisuse. Ka Kibi Grupp OÜ -l puudub neile juurdepääs.
9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
9.3. Teie ja Kibi Grupp OÜ vahel seoses Seele e-poe vahendusel toodete ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse
läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse
või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 
10. Diskleimer
10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
10.2 Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Kibi Grupp OÜ endale õiguse loobuda
müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.
10.3 Kibi Grupp OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on
juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 500 EUR'i maksev toode on järsku
müügis 50 EUR'iga, on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.)
10.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud.
Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib Seele e-poe toote infos esineda ebatäpsusi.
Antud juhtul Seele e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel
kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil +372 642 0215.
10.5 Kõik Seele.ee pakkumisel olevad kaubad on laos olemas ja valmis koheseks saatmiseks. Kui ka lao- või arvestusvea
tõttu peaks juhtuma, et mõnda kaupa siiski ei ole, tagastatakse puuduolevale kaubale vastav summa koheselt samale arveldusarvele, kust makse laekus.